ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Δείτε την Προκήρυξη για το ΠΜΣ "Πολιτική Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση" (ακαδ.έτος 2022-2023). Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 30/06/2022.

 

 

Καλώς Ήλθατε στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. "Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση"

Το Π.Μ.Σ. «Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 41100, τ.Β΄, 20-9-2018) αποτελεί μετεξέλιξη του Π.Μ.Σ «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» (Ε.Π.Δ.Ε) το οποίο ιδρύθηκε το 2015 (ΦΕΚ 951, τ.Β΄, 27-5-2015). Το Π.Μ.Σ προήλθε από την κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» η οποία ιδρύθηκε το 2012 στο Π.Μ.Σ. «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» (ΘΕ.Π.Α.Ε) του Τμήματος Φ.Π.Ψ. (ΦΕΚ 2398, Τ.Β΄, 28.8.2012). Στο ΠΜΣ ενσωματώνεται και η κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» η οποία είχε ιδρυθεί ως κατεύθυνση του ΘΕ.Π.Α.Ε το 2003 (ΦΕΚ 41, Τ.Β΄, 22.1.2003).

Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. είναι σταθερά προσανατολισμένο στο να παρέχει σε εκπαιδευτικούς και υποψήφιους εκπαιδευτικούς τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του μεταβαλλόμενου ρόλου τους στις σύγχρονες επιστημονικές και εργασιακές συνθήκες καθώς και στις προκλήσεις για μεταρρυθμίσεις και αλλαγές των εκπαιδευτικών συστημάτων που διαμορφώνονται σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Επιπροσθέτως, το Π.Μ.Σ. προετοιμάζει τις νέες γενιές των ερευνητών στις επιστήμες της εκπαίδευσης οι οποίοι θα είναι σε θέση να συμβάλλουν στην παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης καθώς και στελεχών της εκπαίδευσης που θα προωθούν καινοτομίες και αλλαγές με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, της Διοίκησης της Εκπαίδευσης και της Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση.

Επίσης, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή ειδίκευσης (θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων καθώς και ανάπτυξη δεξιοτήτων) σε πτυχιούχους των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής καθώς και Τμημάτων των Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών στην Εκπαιδευτική Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση. Οι πτυχιούχοι αυτοί θα μπορούν μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών τους να εργαστούν ως στελέχη τόσο σε φορείς και δομές της Εκπαίδευσης όσο και σε άλλους μη εκπαιδευτικούς φορείς, οργανισμούς και υπηρεσίες (π.χ. Αυτοδιοίκηση, Κέντρα Δια βίου Μάθησης, Ο.Α.Ε.Δ., Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, κ.λπ.). Το έργο τους θα συνδέεται με την οργανωτική και διοικητική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών μονάδων και την αποτελεσματική ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με φορείς της ευρύτερης κοινωνίας.

Πλοηγηθείτε ελεύθερα στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να ενημερωθείτε εις βάθος για τη φυσιογνωμία και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.!

Για το ΦΕΚ επανίδρυσης του ΠΜΣ πατήστε εδώ.

Για τον Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ πατήστε εδώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ανακοινώθηκε η Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Δείτε την Προκήρυξη για το ΠΜΣ "Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση.

  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι