Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Προκηρύξεις

Έρευνα

Συνέδρια, Ημερίδες

Σπουδές

Εκδόσεις


Καλώς Ήλθατε

Το αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Το ΠΜΣ, έχοντας υπόψη τις αλλαγές και τους μετασχηματισμούς στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον και τις επιδράσεις που ασκούν στον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών πολιτικών,  και στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης των εκπαιδευτικών συστημάτων συμβάλει στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στα δυο αλληλεξαρτώμενα επιστημονικά πεδία της Εκπαιδευτικής Πολιτικής και της Διοίκησης της Εκπαίδευσης και των Εκπαιδευτικών Μονάδων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που συνδέονται με την οργανωτική και διοικητική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών μονάδων και την αποτελεσματική ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με φορείς της ευρύτερης κοινωνίας.

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.    

 

Για το ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ πατήστε εδώ.

Για την Προκήρυξη της εισαγωγής φοιτητών στο ΠΜΣ πατήστε εδώ.

Για τον Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ πατήστε εδώ.

          

   Χρήσιμοι Σύνδεσμοι