Αρχική σελίδα » Βιβλιοθήκη » Ηλεκτρονικές πηγές

Ηλεκτρονικές Πηγές

  • Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link)

Διαδικτυακή πύλη με πρόσβαση σε πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.

Το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

Πρόσβαση σε διπλωματικές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές μέσα από τα ιδρυματικά αποθετήρια πολλών πανεπιστημίων από όλον τον κόσμο. Οι περισσότερες είναι ελεύθερα προσβάσιμες.

Πλήρης κατάλογος όσων βιβλίων έχουν εκδοθεί στα ελληνικά (Από το Ε.Κε.ΒΙ.)