Αρχική σελίδα » Διδάσκοντες » Επισκέπτες καθηγητές

Επισκέπτες Καθηγητές από Άλλα Πανεπιστήμια

Καθηγητές

  • ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (Ειδίκευση: "Οικονομική των Επιχειρήσεων" - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) - Βιογραφικό Σημείωμα
  • ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (Ειδίκευση: "Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη" - Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) - Βιογραφικό Σημείωμα

Αναπληρωτές Καθηγητές

  • ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (Ειδίκευση: "Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων" - Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) - Βιογραφικό Σημείωμα

Επίκουροι Καθηγητές

  • ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ (Ειδίκευση: "Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού" - ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) - Βιογραφικό Σημείωμα 
  • ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Ειδίκευση: "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης" - Πανεπιστήμιο Κρήτης) - Βιογραφικό Σημείωμα
  • ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Ειδίκευση: "Εκπαιδευτική Διοίκηση" - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου) - Βιογραφικό Σημείωμα