Αρχική σελίδα » Διδάσκοντες » Μέλη ΔΕΠ

Μέλη ΔΕΠ ΑΠΟ Φ.Π.Ψ.

Αναπληρωτές Καθηγητές

  • ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ειδίκευση: "Διοίκηση και Οικονομικά της Εκπαίδευσης"), Διευθυντής του Π.Μ.Σ. "Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης" - Βιογραφικό Σημείωμα

  • ΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ειδίκευση: "Συγκριτική Παιδαγωγική και Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση") - Βιογραφικό Σημείωμα

Επίκουροι Καθηγητές