Αρχική σελίδα » Δραστηριότητες ΠΜΣ » Υποδοχή Νεοεισαχθέντων Φοιτητών/-τριών Π.Μ.Σ. 2016

Υποδοχή Νεοεισαχθέντων Φοιτητών/-τριών ΠΜΣ 2016-2018

Την Παρασκευή 30/09/2016 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση υποδοχής και ενημέρωσης των νεοεισαχθέντων φοιτητών του Π.Μ.Σ. «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» από τον Διευθυντή και τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, κ. Γεώργιο Πασιά και κ. Δημήτριο Φωτεινό αντίστοιχα.