Αρχική σελίδα » Φοιτητικά Θέματα » Δίδακτρα

Δίδακτρα Π.Μ.Σ.

Το συνολικό κόστος του Προγράμματος ανέρχεται σε €2.800.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε τέσσερις δόσεις και συγκεκριμένα: 

  • Το ποσό των €800 καταβάλλεται με την εγγραφή των φοιτητών και αντιστοιχεί στην κατοχύρωση της θέσης τους στο Πρόγραμμα καθώς και στην καταβολή της 1ης δόσης των διδάκτρων.
  • Η 2η δόση, ύψους €800 στην αρχή του δεύτερου εξαμήνου.
  • Η 3η δόση ύψους €800 στην αρχή του τρίτου εξαμήνου.
  • Η 4η και τελευταία δόση ύψους €400 στην αρχή του τέταρτου εξαμήνου.

Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τις δόσεις των διδάκτρων στις ημερομηνίες που ορίζει η Επιτροπή του Προγράμματος. Τα δίδακτρα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου και προσκομίζεται η σχετική απόδειξη στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Ο φοιτητής/τρια παραλαμβάνει απόδειξη είσπραξης. Στην περίπτωση διακοπής της φοίτησης στο ΠΜΣ δεν επιστρέφεται το μέρος των διδάκτρων που έχει καταβληθεί.