Αρχική σελίδα » Φοιτητικά Θέματα » Προφίλ Σπουδαστών/-στριών

Προφίλ Σπουδαστών/-στριών

Τα διαγράμματα παρουσιάζουν σε σύνολο 138 σπουδαστών/-στριών (2015-2018) την προέλευση ανά πανεπιστήμιο, το προπτυχιακό επιστημονικό πεδίο, την ιδιότητα και το φύλο.

 Φύλο Σπουδαστών/-στριών