Αρχική σελίδα » Φοιτητικά Θέματα » Χρήσιμο υλικό » Φοιτητικό Πάσο

Φοιτητικό Πάσο

Για τη διαδικασία έκδοσης φοιτητικού πάσο για μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες, μεταβείτε στη σχετική σελίδα πατώντας εδώ.

Για πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την έκδοση πάσο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ.: 210-7277962.