Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

21.07.2017

Πληροφορίες για τους υποψηφίους φοιτητές του ΠΜΣ 2017-2018

 

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση της αγγλικής γλώσσας για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. "Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης" του τμήματος Φ.Π.Ψ. θα διεξαχθεί την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017. Σχετικά με την ώρα καθώς και την αίθουσα εξέτασης της αγγλικής γλώσσας θα βγει ανακοίνωση προς τα τέλη Αυγούστου.

Όοον αφορά τους υποψηφίους φοιτητές, οι οποίοι δεν θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα, οι συνεντεύξεις θα γίνουν τη Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017. Σχετική λίστα με τα ονόματα των υποψηφίων, την ώρα, καθώς και την αίθουσα των συνεντεύξεων θα αναρτηθεί στα τέλη του Αυγούστου.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Περισσότερες πληροφορίες, παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ, (Πανεπιστημιούπολη - Ιλίσια, 5ος όροφος, γραφείο 547), τηλ. 210-7277609, email: epde@ppp.uoa.gr