Αρχική σελίδα » Προσωπικό » Επιστημονικοί Συνεργάτες

Επιστημονικοί Συνεργάτες

  • ΡΕΤΑΛΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ - ΑΝΝΑ (Ειδίκευση: "Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική Εφαρμοσμένη στην Εκπαιδευτική Έρευνα" - Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) - Βιογραφικό Σημείωμα