Αρχική σελίδα » Προσωπικό » Μέλη ΔΕΠ

Μέλη ΔΕΠ ΑΠΟ Φ.Π.Ψ.

Καθηγητές

  • ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ειδίκευση: "Διοίκηση και Οικονομικά της Εκπαίδευσης"), Διευθυντής του Π.Μ.Σ. "Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης" - Βιογραφικό Σημείωμα

  • ΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ειδίκευση: "Συγκριτική Παιδαγωγική και Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση") - Βιογραφικό Σημείωμα

Επίκουροι Καθηγητές

  • ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΑΛΜΠΑ (Ειδίκευση: "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης" - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Φ.Π.Ψ.) - Βιογραφικό Σημείωμα