Αρχική σελίδα » Το ΠΜΣ » Αιτήσεις » Συχνές Ερωτήσεις για το ΠΜΣ

Συχνές Ερωτήσεις για το ΠΜΣ


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣΑποτέλεσμα εικόνας για ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Πόσο χρονικό διάστημα διαρκεί το Μεταπτυχιακό;

Ο συνολικός χρόνος παραμονής στo ΠΜΣ στην Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης είναι δύο (2) έτη (4 εξάμηνα). Συγκεκριμένα, τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και ακολουθεί ένα  (1) εξάμηνο  με την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

2. Ποιο είναι το κόστος;  

Το χρηματικό κόστος για τα δύο χρόνια φοίτησης στο Πρόγραμμα ανέρχεται στα 2.800 €.

3. Πότε γίνονται τα μαθήματα;

Τα μαθήματα γίνονται κάθε Παρασκευή μεσημέρι και κάθε Σάββατο πρωί.

4. Η παρουσία στη σχολή είναι καθημερινή;

Τα μαθήματα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

5. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική;

Οι παρουσίες στα μαθήματα που πραγματοποιούνται στα τρία εξάμηνα είναι υποχρεωτικές.

6.Πότε ξεκινούν τα μαθήματα;

Τα μαθήματα της νέας σειράς ξεκινούν τον Οκτώβριο.

7. Που εδρεύει το ΠΜΣ στην Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και που πραγματοποιούνται τα μαθήματα;

Η Γραμματεία του Προγράμματος βρίσκεται στην Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, στον 5ο όροφο (γραφείο 547). Τα μαθήματα πραγματοποιούνται και αυτά στο ίδιο κτίριο.

8. Στις πόσες απουσίες αποχωρώ από το Πρόγραμμα;

Στα μαθήματα ο φοιτητής μπορεί να κάνει μέχρι και δύο απουσίες.

9. Ποια είναι η δομή του Προγράμματος;

Το Α΄ εξάμηνο και Β΄ εξάμηνο ο φοιτητής παρακολουθεί τέσσερα μαθήματα. Στο Γ΄ εξάμηνο παρακολουθεί δύο μαθήματα, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται και το Α΄ Μέρος της Πρακτικής Άσκησης. Στο Δ΄ εξάμηνο του ΠΜΣ εκπονείται η διπλωματική εργασία, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται το Β΄ και τελευταίο μέρος της Πρακτικής Άσκησης.

 10. Έχω επαγγελματική εξέλιξη μετά την αποφοίτηση;

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών που μπορεί κάποιος να απασχοληθεί.