Αρχική σελίδα » Το ΠΜΣ » Διοίκηση

Διοίκηση του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. "Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης" διοικείται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από τους:

  • Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Παπακωνσταντίνου - Διευθυντής
  • Αναπληρωτή Καθηγητή  Γεώργιο Πασιά - Μέλος
  • Επίκουρο Καθηγητή Δημήτριο Φωτεινό - Μέλος