Αρχική σελίδα » Το ΠΜΣ » Εγγραφές

 Εγγραφές

Δικαίωμα εγγραφής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» έχει όποιος είναι απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο υψηλό επίπεδο των μεταπτυχιακών του φοιτητών. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων είναι αντικειμενική, λεπτομερής και αναλυτική και σκοπό έχει την επίτευξη του βέλτιστου μίγματος σπουδαστών από πτυχιούχους διαφορετικών κατευθύνσεων.

Οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στις παρακάτω παροχές με την εγγραφή τους στο πρόγραμμα:

  • Δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου (Πάσο)

Χορηγείται στους φοιτητές για τα έτη της φοίτησής τους και εξασφαλίζει έκπτωση σε μέσα μεταφοράς, μουσεία και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

  • Email account

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης e-mail account. Για να αποκτήσετε e-mail πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: Δημιουργία λογαριασμού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αθηνών

  • Δανεισμός βιβλίων

Οι σπουδαστές του προγράμματος μπορούν να κάνουν χρήση της Βιβλιοθήκης του Τομέα Παιδαγωγικής βρίσκεται στον 5ο όροφο του κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής (κυψέλη 536), στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει η συλλογή της Βιβλιοθήκης είναι: Εκπαίδευση, Κοινωνικές Επιστήμες, Ψυχολογία, Φιλοσοφία, Γλώσσα. Αποτελείται από επιστημονικά βιβλία και περιοδικά, πληροφοριακό υλικό, συγγράμματα καθηγητών, διδακτορικές διατριβές, διπλωματικές εργασίες, ανάτυπα, φυλλάδια, σχολικά βιβλία γυμνασίου-λυκείου (βιβλία μαθητή και καθηγητή), οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη διδασκαλία των μαθημάτων στο γυμνάσιο και το ενιαίο λύκειο, καθώς και σπάνιες παιδαγωγικές εκδόσεις.

Το υλικό της είναι καταχωρημένο στον υπολογιστή και υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης βιβλιογραφίας μέσω του OPAC (Ανοιχτός Δημόσιος Κατάλογος των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών