Αρχική σελίδα » Το ΠΜΣ » Φοίτηση

 Φοίτηση

Το Π.Μ.Σ. «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» είναι Πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων (τρία εξάμηνα φοίτησης και ένα εξάμηνο για τη εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας) και προϋποθέτει την πλήρη απασχόληση των φοιτητών του (fulltime course). Προϋπόθεση για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης αποτελεί η συμπλήρωση 44 διδακτικών μονάδων και 120 πιστωτικών μονάδων ECTS.

Το Μεταπτυχιακό προσφέρει ειδίκευση στην Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Οι παραδόσεις αρχίζουν τον Οκτώβριο και λήγουν τον Ιούνιο κάθε ακαδημαϊκού έτους και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι ώρες διδασκαλίας και οι υποχρεώσεις των φοιτητών καθορίζονται με βάση τη δομή του κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και το περιεχόμενο των μαθημάτων, όπως αναγράφεται στον Οδηγό Σπουδών και περιγράφεται από το Σύστημα Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί και εκτάκτως άλλη ημέρα κατόπιν συνεννόησης με τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες και για ειδικούς λόγους.