Αρχική σελίδα » Το ΠΜΣ » Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ

Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ "Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης"

Δείτε εδώ αναλυτικά τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ "Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης".