Αρχική σελίδα » Το ΠΜΣ » Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση περιλαμβάνει συνολικά 12 υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία διδάσκονται σε 4 εξάμηνα (3 ακαδημαϊκά + 1 εξάμηνο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας).Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών για τις δύο κατευθύνσεις.

Το πρόγραμμα σπουδών ανά κατεύθυνση διαμορφώνεται ως εξής:

1. Ειδίκευση: Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες ECTS
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης 39 (3*13) 8
Μεθοδολογία έρευνας στην Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση 39 (3*13) 8
Εκπαιδευτική Πολιτική και Σχεδιασμός 39 (3*13) 8
Ιστορία Διοίκησης της Εκπαίδευσης: Αλλαγές και μεταρρυθμίσεις 39 (3*13) 6
Σύνολο    30
       
Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες ECTS
Η Εκπαιδευτική πολιτική της Ε.Ε. & Διεθνών οργανισμών 39 (3*13) 10
Αυτονομία της σχολικής μονάδας και Διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού της 39 (3*13) 10
Ηγεσία και Ποιότητα στη Διοίκηση των Σχολικών Μονάδων 39 (3*13) 10
Σύνολο   30
       
Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες ECTS
Οικονομικά της εκπαίδευσης και του σχολείου 39 (3*13) 6
Κοινωνιολογία των Οργανισμών και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 39 (3*13) 6
Το σχολείο ως οργανισμός και κοινότητα μάθησης: Αξιολόγηση και Αποτελεσματικότητα του σχολείου 39 (3*13) 8
Πρακτική Άσκηση (Α΄ Μέρος) 39 (3*13) 10
Σύνολο   30
       
Δ΄ Εξάμηνο
    ECTS
Πρακτική Άσκηση (Β΄ Μέρος)   10
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας   20
Σύνολο   30

 

2. Ειδίκευση: Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες ECTS
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 39 (3*13) 6
Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 39 (3*13) 8
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης 39 (3*13) 8
Εκπαιδευτική Πολιτική και Σχεδιασμός 39 (3*13) 8
Σύνολο    30
       
Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες ECTS
Η Αξιολόγηση στον Διεθνή Χώρο: «Λόγοι» & Πολιτικές των Διεθνών Οργανισμών 39 (3*13) 8
Κοινωνικές Διαστάσεις της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης 39 (3*13) 6
Διοίκηση, Ηγεσία & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών & Στελεχών 39 (3*13) 8
Η Αξιολόγηση  στην Ελληνική Εκπαίδευση: Θεσμικός λόγος  και πρακτικές 39 (3*13) 8
Σύνολο   30
       
Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες ECTS
Αξιολόγηση της Μαθητικής Επίδοσης 39 (3*13) 10
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου: Αυτονομία, Ποιότητα & Αποτελεσματικότητα της Σχολικής Μονάδας 39 (3*13) 10
Πρακτική Άσκηση / Σεμινάρια 39 (3*13) 10
Σύνολο   30
       
Δ΄ Εξάμηνο
    ECTS
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας   30
Σύνολο   30