Αρχική σελίδα » Το ΠΜΣ » Προκηρύξεις & Επιλογή φοιτητών

Προκηρύξεις

Προκήρυξη 2017-2018

Δείτε εδώ αναλυτικά την Προκήρυξη του ΠΜΣ "ΠΔΑΕ" 2018-2019.

Προκήρυξη 2017-2018

Δείτε εδώ αναλυτικά την Προκήρυξη του ΠΜΣ "ΕΠΔΕ" 2017-2018.

Προκήρυξη 2016-2017

Δείτε εδώ αναλυτικά την Προκήρυξη του ΠΜΣ "ΕΠΔΕ" 2016-2017.